Wat ons drijft

Voor ons is het helder: we moeten écht aan de slag met duurzame energie en het klimaat. En wel nu. Warmtevoorziening zien we daarbij als een van de belangrijkste onderdelen. Het is volgens ons dus noodzakelijk om die (warmte)energie zo snel mogelijk te verduurzamen. Als we dit niet doen, worden de problemen als gevolg van klimaatveranderingen alsmaar groter. Daar zijn we van overtuigd.

 

Het motiveert ons enorm om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van klimaatverandering door te ondernemen in deze duurzame markt. Want wij zien veel kansen, die we als Impuls kunnen omzetten tot concrete resultaten. Iets wat ons in dienst van een corporate niet op deze manier zou lukken. We zijn van mening dat we de verduurzaming ook kunnen realiseren zonder ons niveau van comfort, welvaart en welzijn op te geven. Sterker nog: wij denken dat we de kwaliteit daarvan zelfs kunnen verbeteren.

Wat willen we bereiken

Een gasloze samenleving in Nederland, dat is het doel. We willen bereiken dat de transitie naar die gasloze samenleving sneller gaat door onze inzet, onder andere door innovaties op het gebied van duurzame energie te ontwikkelen en introduceren. Denk bijvoorbeeld aan de elektrificatie van woningen, waardoor elektriciteit beter te balanceren is. We richten ons daarbij eerst op de gebouwde omgeving en daarna pakken we de de transitie voor industriële omgeving aan. Zo werken we als Impuls stap voor stap aan duurzame warmtevoorziening voor iedereen.

Hoe we dat doen?

Impuls focust op duurzame energieprojecten op het gebied van warmtenetten en warmtepompen. We hebben alles in huis om die projecten te ontwikkelen en tot stand te brengen. Van de structuur van de projectorganisatie tot het samenbrengen van mensen; wij hebben de disciplines, kennis, ervaring en partners in huis. Van ontwerpen, verbeteren en realiseren van systemen tot juridische expertise. Bij de projectontwikkeling is omgevingsmanagement wat ons betreft een cruciale factor. Daarom betrekken we de bewoners van een wijk bij het project en geven steeds duidelijke informatie. Wat gaan we de komende tijd in uw wijk doen? Waarom doen we dat? Wat kunt u als bewoner verwachten? Door goed te informeren, voorkomen we weerstand en irritaties en kweken we begrip.

 

Meer over wat we doen

Waarom Impuls?

 

Wij overzien de gehele warmteketen op een manier die ons onderscheidt van andere partijen in deze markt. Productie, distributie, levering; wij hebben op alle gebieden hoogwaardige kennis, expertise en praktijkervaring in huis. Over alle ontwikkelingsstappen heen. Daarnaast zijn we sterk in het samenbrengen van alle disciplines die in de keten thuishoren: commercieel, proces-/projectaanpak (stakeholdermanagement), technisch (productkennis) en juridisch. Het is een behoorlijk uitdagende klus om daar het overzicht in te bewaren. Impuls kan dat als geen ander.

Wil je weten wat voor jouw warmteproject de beste aanpak is? Vanaf dag één kunnen wij je voorzien van zeer gedegen advies. Een advies dat ook echt realiseerbaar, exploiteerbaar en financieel haalbaar is. Wij zijn bovendien een van de weinige partijen die vanuit een advies ook kan zorgen voor de ontwikkeling en realisatie van het gehele project. Dat is onze kracht. Juist door onze expertise in deze latere realisatiefases van projectontwikkeling. Wij beschikken over de kennis en het commerciële inzicht om precies te weten wat nodig is voor het slagen van een project. We hebben we een duidelijke contractstructuur en zijn in staat grote warmtebedrijven als partner bij het project te betrekken. Dat biedt zekerheid.