Terug naar wat we doen 

Duurzame projectontwikkeling

Integrale aanpak

Bij het uitvoeren van een warmteproject bekijken we het hele proces integraal. Over alle disciplines en ontwikkelingsstappen heen. Dat is ook wat Impuls onderscheidt van andere partijen.

TCO optimalisatie

Wij focussen op een optimale Total Cost of Ownership (TCO). Als we het hebben over duurzame warmte voor iedereen, dan kijken wij ook echt naar de kosten voor iedereen. Het moet dus uiteindelijk betaalbaar zijn voor de consument die de warmte afneemt, maar er moet ook financiële haalbaarheid zijn voor de projectontwikkelaar. We streven daarbij naar de meest voordelige oplossing over de gehele levensduur van een installatie. Klinkt logisch, vinden wij ook. Maar vaak zien we dat vooral gestuurd wordt op een lage investering en worden de veel hogere exploitatiekosten over het hoofd gezien.

Energietransitie in de toekomst

De energietransitie naar hernieuwbare warmte is continu in ontwikkeling en Impuls daarmee ook. Door de innovatie van decentrale energievoorzieningen (bijvoorbeeld zonnepanelen) zien we dat iedereen steeds meer zijn eigen elektriciteit zal opwekken. Maar als gevolg van deze ‘elektrificatie’ zien we ook steeds meer installaties in/bij de woning komen. Denk aan laadpalen, ventilatiesystemen, batterijen en mogelijk ook nog andere systemen. Om de woning zo efficiënt mogelijk te laten werken, zullen al deze systemen met elkaar moeten samenwerken. Precies in deze samenwerking van diverse apparaten zien wij als Impuls kansen om nog meer te verduurzamen en meer services te bieden.

Globale verkenningsfase/ideevorming
We beginnen met een verkenning van jou als opdrachtgever en de industrie waarin je opereert.
Haalbaarheidsfase
Hier gaan we met alle stakeholders in gesprek om informatie te verzamelen en commitment te krijgen van alle relevante partijen.
Voorbereidingsfase
Is er commitment? Dan gaan we van start met het project en zorgen voor alles wat er nodig is: vergunningen, business case, stakeholdermanagement, technische details etc. Op basis hiervan kun je een gefundeerd investeringsbesluit nemen. 
Contracteringsfase
We leggen de overeengekomen afspraken vast in een contract.
Realisatiefase
Het systeem wordt gebouwd.
Exploitatiefase

Het systeem wordt opgeleverd en in gebruik genomen. Wij zorgen in deze fase voor:

 • De warmte-installatie

  management en onderhoud, betrouwbare warmtelevering tegen de laagste operationele kosten.
 • De warmtedistributie

  Management en onderhoud, zodat de distributie goed verloopt.
 • De klantlevering

  Alles voor een zo comfortabel mogelijke oplossing voor de eindklant, klantenservice, facturatie etc.
 • Verplichtingen

  Het nakomen van verplichtingen naar de gemeente of provincie.